คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
DMCR Mobile Application
Facebook สบทช.1

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)

ข่าวสาร สบทช.1

สบทช.1 จัดกิจกรรมตามเทรนด์ #ChallengeForChange

ณ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง

อ่านต่อ
สอท. สบทช.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้ง พบคราบน้ำมันบริเวณชายหาดแหล..

บริเวณจุดเริ่มต้นของหาดแหลมแม่พิมพ์ถึงศูนย์อาสาสมั..

สบทช.1 จัดดิจกรรมปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า ภาย..

ณ พื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง “มหัศจรรย์ป..