แจ้งข่าวสัตว์ทะเลหายาก
ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน
สบทช.10 มอบนโยบายลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun
ลดขยะทะเล
ต้านการทุจริต
ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

ข่าวเด่น

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ

        เมื่อวันนี้ 8-10 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34 (ตำมะลัง สตูล) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือบูรณาการ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 , ลูกเสือชาวบ้าน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 95 คน โดยจัดกิจกรรมฐานความรู้รักษ์ป่าชายเลน , คลื่น , นำชมชายหาด , รักษ์ทะเล , นกน้อยเพื่อนรักฯ เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือเนตรนารีมีควมรู้เพิ่มเติม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ การใส่ใจสิ่งแวดล้อม และแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในอนาคต 
           โดยมี นายอับดุลอาซีร์  ยาหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ภาพประกอบ