ทช. ชวนจูงลูกวิ่งริมหาด พาเต่ากลับบ้าน
แจ้งข่าวสัตว์ทะเลหายาก
ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน
สบทช.10 มอบนโยบายลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun
ลดขยะทะเล
ต้านการทุจริต
ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

ข่าวเด่น

สอท.สบทช.10 ปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเล อ.สิเกา จ.ตรัง
สอท.สบทช.10 ปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเล อ.สิเกา จ.ตรัง

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) และเครือข่ายค่ายอาสาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 84 คน ปลูกหญ้าทะเลจำนวน 3,500 ต้น บริเวณเกาะผี ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ทั้งนี้ได้ทำการจับพิกัดในพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลเพื่อติดตามต่อไป ดั้งนี้
        จุดที่ 1. N.07.33.17.92   E. 099.17.44.15
        จุดที่ 2. N.07.33.17.00   E.099.17.43.45
        จุดที่ 3. N.07.33.18.33 E.099.17.42.71 
        จุดที่ 4. N.07.33.18.00 E. 099.17.42.37

ภาพประกอบ