แจ้งข่าวสัตว์ทะเลหายาก
ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน
สบทช.10 มอบนโยบายลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun
ลดขยะทะเล
ต้านการทุจริต
ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

ข่าวเด่น

สอท.สบทช.10 ปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเล อ.สิเกา จ.ตรัง
สอท.สบทช.10 ปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเล อ.สิเกา จ.ตรัง

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) และเครือข่ายค่ายอาสาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 84 คน ปลูกหญ้าทะเลจำนวน 3,500 ต้น บริเวณเกาะผี ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ทั้งนี้ได้ทำการจับพิกัดในพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลเพื่อติดตามต่อไป ดั้งนี้
        จุดที่ 1. N.07.33.17.92   E. 099.17.44.15
        จุดที่ 2. N.07.33.17.00   E.099.17.43.45
        จุดที่ 3. N.07.33.18.33 E.099.17.42.71 
        จุดที่ 4. N.07.33.18.00 E. 099.17.42.37

ภาพประกอบ