แจ้งข่าวสัตว์ทะเลหายาก
ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน
สบทช.10 มอบนโยบายลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun
ลดขยะทะเล
ต้านการทุจริต
ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

ข่าวเด่น

โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

เมื่อวันนี้ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34(ตำมะลัง สตูล) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เนื้อที่ 0 – 3 – 68 ไร่ กล้าไม้ที่ปลูก ได้แก่ โปรงแดง จำนวน 600 กล้า โดยมี นายเอกชัย  เถรว่อง หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34 (ตำมะลัง สตูล) เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ภาพประกอบ