ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน
เลือกตั้ง
สบทช.10 มอบนโยบายลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun
ลดขยะทะเล
ต้านการทุจริต
ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

ข่าวเด่น

ศึกษาวิถีชีวิตของธรรมชาติและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34(ตำมะลัง สตูล) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ร่วมกับโรงเรียนอิสลาฮียะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ..

อ่านต่อ
กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ครั้งที่ ๔ บริเวณเกา..

เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยา..

ทัศนศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ป่าในเมืองจังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. สถา..

โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ ป่าในเมืองสตูล

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น. สถา..

กิจกรรมฝึกอบรถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิต การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ให้..

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สถานีพัฒนาทรัพยากรป..