New Year
สบทช.10 มอบนโยบายลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun
ลดขยะทะเล
ต้านการทุจริต
ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการได้แก่ บริษัท ซีอาร์ซ๊ ไทยวัสดุ จำกัด (สาขาตรัง)

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง โดยวิธีเ..

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ(เปลียน MAIN BOARD) หมายเ..

ผู้ได้รับการคัดเลือกในการจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ(เปล..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กต 315..

ผู้ได้รับการคัดเลือกในการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดกเลือกจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม(9..