แจ้งข่าวสัตว์ทะเลหายาก
ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน
สบทช.10 มอบนโยบายลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun
ลดขยะทะเล
ต้านการทุจริต
ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ซึ่งใช้ประจำส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน โดยเฉพาะเจาะจง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ซึ่งใช้ประจำส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน โดยเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ก..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1..

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กต 3153 ต..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชาฝั่งที่ ๑๐..

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำทบทวนนโยบายและแผนบริหารจัดก..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชาฝั่งที่ ๑๐..

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลทะเบียน ๗กฉ ๗๓..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชาฝั่งที่ ๑๐..

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อนำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชาฝั่งที่ ๑๐..

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพรถยนต์ราชการ โ..