ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน
เลือกตั้ง
สบทช.10 มอบนโยบายลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun
ลดขยะทะเล
ต้านการทุจริต
ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีจำเพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีจ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้า่ยไวนิล โดยวิธีจำเพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้า่ยไวนิล โดยวิธีจำ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบแปลงที่ดิน..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานโครง..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีจำเพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาบ้านพักข้าราชการ หลังที่ ๒๑ โดยว..

ผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมหลังคาบ้านพักข้าราชกา..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจก..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาส..