แจ้งข่าวสัตว์ทะเลหายาก
ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน
สบทช.10 มอบนโยบายลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun
ลดขยะทะเล
ต้านการทุจริต
ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมราษฎรในการ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

ผอ.ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมกับราษฎรในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งประสบปัญหาบริเวณท้องที่บ้านหลังเขา หมู่ที่ 5 ต.เกาะลิบง อ..

อ่านต่อ
สบทช.10 ร่วมบริจาคโลหิตในวาระกาชาดจังหวัดตรัง 2561

วันพุธที่ 15 ส.ค.61 สบทช.10 ร่วมบริจาคโลหิตในวาระก..

อาจารย์และนิสิตคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ มาศึกษาดูงาน สบทช.10

วันที่ 28 มิ.ย.61 อาจารย์และนิสิตคณะวนศาสตร์ ม.เกษ..