เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ "กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"

พันธกิจ "กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"