ติดต่อเรา

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)

Marine and Coastal Resources Administration Office 2

301 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
038-467-374

ร้องเรียน ติชม เสนอข้อคิดเห็น แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรม