ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าแถวเคารพธงชาติและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

เข้าแถวเคารพธงชาติและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564  นายภุชงค์  สฤษฎีชัยกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติ “ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย  เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” ด้านหน้าเสาธง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ต่อไป