ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเรื่อง พบแพขยะบริเวณชายฝั่งทะเลชุมชนช่องแสมสาร

ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเรื่อง พบแพขยะบริเวณชายฝั่งทะเลชุมชนช่องแสมสาร

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้ออกตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเรื่อง พบแพขยะบริเวณชายฝั่งทะเลชุมชนช่องแสมสารผ่านทางสื่อโซเชี่ยล(Facebook) จากการเข้าไปตรวจสอบจุดที่รับแจ้งพบว่า ไม่พบแพขยะดังกล่าว จึงได้สอบถามชาวบ้านบริเวณดังกล่าวและได้รับแจ้งว่า มีการพบขยะในพื้นที่จริงแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด ต่อมาอีกวันก็ไม่พบแพขยะดังกล่าวแล้วและไม่ทราบว่าลอยไปที่ใด เจ้าหน้าที่จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้ทราบถึงผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศทางทะเล สิ่งแวดล้อม และต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยให้ช่วยกันไม่ทิ้งขยะลงทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป ส่วนแพขยะดังกล่าวได้ประสานเครือข่ายในพื้นที่ช่วยติดตามตรวจสอบอีกช่องทางหนึ่ง หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป