ข่าวประชาสัมพันธ์

กรม ทช. และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วม ปฏิบัติการใต้น้ำเก็บกู้อวน บริเวณเกาะโลซิน จ.ปัตตานี

กรม ทช. และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วม ปฏิบัติการใต้น้ำเก็บกู้อวน บริเวณเกาะโลซิน จ.ปัตตานี