ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

บรัษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 อัตรา

ทั้งนี้ ผู้ที่มีคส่ทประสงค์จะสมัครสามารถยื่นเอกสารและหลักฐาน ประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. หรือทางไปษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr@dad.co.th หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.dad.co.th หัวข้อ "สมัครงาน"

ดาวน์โหลด

รับสมัครเจ้าหน้าที่ส่วนพัสดุและจัดซื้อ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 52