ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสรเทศ

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสรเทศ

ด้วยระยยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) จึงขอส่งสำเนาประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT กรม ทช
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 26.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 93