ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างทำซั้งเชือก

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างทำซั้งเชือก

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างทำซั้งเชือก ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

1ประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43
2เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 42
3รายละเอียดคุณลักษณะ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41
4ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33