ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล จำนวน 1 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศรับฟังคำวิจารณ์)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล จำนวน 1 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศรับฟังคำวิจารณ์)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล จำนวน 1 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศรับฟังคำวิจารณ์)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 กันยายน 2564 

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์ 0 3846 7372-3

โทรสาร 0 3846 7374

Email :   omcr2@dmcr.mail.go.th

ดาวน์โหลด

ประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 50
tor
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 98