ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล จำนวน 1 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล จำนวน 1 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล จำนวน ๑ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 50
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.87 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43
tor
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.76 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 61
ราคากลาง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 45