ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวพี่น้องทช. กองสารสนเทศฯ เปิดให้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งข่าวพี่น้องทช. กองสารสนเทศฯ เปิดให้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ เปิดให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

  • การขอเปิดใช้งานอีเมล @Dmcr.mail.go.th 
  • การขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต (LAN/WiFi) 
  • การแจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ต/อุปกรณ์ต่อพ่วง
  • การเปิดสิทธิ์ใช้งานระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services) 

โดยสามารถขอรับบริการได้ที่ https://register.dmcr.go.th/