ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เกิดความตระหนักและคารพสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด

ฉบับ-4-เมษายน-64-for-web
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 475