ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดใช้งานเว็บไซต์ระบบโครงการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

เปิดใช้งานเว็บไซต์ระบบโครงการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อแสดงรายละเอียดของพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง
ซึ่งปัจจุบันมี 7 พื้นที่ ประกอบด้วย 

  1. หมู่เกาะมัน จ.ระยอง
  2. เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
  3. หมู่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช
  4. เกาะไข่ จ.พังงา
  5. ชายฝั่งทะเลตรัง จ.ตรัง
  6. เกาะโลซิน จ.ปัตตานี
  7. เกาะราชา จ.ภูเก็ต

สามารถเข้าถึงข้อมูลทาง : https://projects.dmcr.go.th/project/241