ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมมือกันบำรุงรักษา ปลูกซ่อมต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

ร่วมมือกันบำรุงรักษา ปลูกซ่อมต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2  ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมบำรุงรักษา และปลูกซ่อมต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี) ประจำปี พ.ศ.2564 ณ บริเวณพื้นที่สำนักงาน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้มีการบำรุงรักษา รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกซ่อมต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้ที่เคยปลูกตามโครงการหรือวันสำคัญต่างๆ ได้เจริญเติบโต ให้ประโยชน์กับพื้นที่และชุมชนโดยรอบต่อไป