ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ลงตรวจสอบเตรียมพร้อมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล หมู่เกาะสีชัง

สทช.2 ลงตรวจสอบเตรียมพร้อมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล หมู่เกาะสีชัง

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 พร้อมด้วย ผอ.สอท.,ผอ.สอป.,ผอ.สสค. และเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่หมู่เกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ตาม ม.17  แห่งพรบ.ทช. พ.ศ. 2558 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 518/2562 เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชังและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เพื่อคุ้มครองป้องกัน การถ่าย เท ทิ้ง ระบายของเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอย และการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมความพร้อม ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ตาม ม.22 แห่ง พรบ.ทช. 2558 ต่อไป