ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

สทช.2 จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหน้าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมด้วย อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลเสม็ด ทั้งนี้ ภายในงานได้มีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง รดน้ำต้นไม้ และปลูกต้นไม้ป่าชายเลน จำนวน 50 ต้น ได้แก่ ต้นจิกทะเล ต้นหยี่ทะเล ต้นสารภี ต้นหงอนไก่ทะเล และตีนเป็ดทะเล เนื้อที่จำนวน 2 ไร่