ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดชลบุรี โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

ประกาศจังหวัดชลบุรี โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

เรื่อง ยกเลิกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินชมธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี โดย สำนักงานทรัพยากรท
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33