ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ออกปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่อง กรณีได้รับแจ้งพบเต่าป่วยลอยอยู่บริเวณเกาะเป็ด

สทช.2 ออกปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่อง กรณีได้รับแจ้งพบเต่าป่วยลอยอยู่บริเวณเกาะเป็ด

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ออกปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่อง กรณีได้รับแจ้งพบเต่าป่วยลอยอยู่บริเวณเกาะเป็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. นำเรือออกปฎิบัติงานลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบในทะเลบริเวณรอบเกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะขาม เกาะจวง เกาะจาน เกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง  และเกาะฉางเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ 154 ตร.กม.

  2.สำรวจทางบกร่วมกับเครื่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในพื้นที่ที่คาดว่าเต่าอาจจะเกยตื้น บริเวณชายฝั่งทะเล ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระยะทางประมาณ 21.5 กม.

  3.ประสานงานกับเครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่อ่าวสัตหีบและบริเวณใกล้เคียง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE สื่อโซเชียล  เพื่อสอบถามและประชาสัมพันธ์ เรือประมงในพื้นที่  ร่วมกันค้นหาในทะเลพื้นที่ดังกล่าว

  ผลการปฏิบัติงาน ยังไม่พบเต่าตัวดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากทิศทางการเคลื่อนที่ของลมอาจจะพัดไปทางตะวันออก  จึงได้ประสานสทช.1 เพื่อเฝ้าระวังติดตามในพื้นที่ที่รับผิดชอบทางทะเล

หากมีความคืบหน้าประการใดจะนำเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไป