ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

สทช.2 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สทช.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ “ ธงชาติและเพลงชาติไทย  เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย  เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ  ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ” หน้าเสาธง พร้อมนี้ได้ทบทวนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ระเบียบแถว รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ต่อไป