ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิดจังหวัดฉะเชิงเทรา (คทช.จังหวัดฉะเชิงเทรา) ครั้งที่ 2/2565

สทช.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิดจังหวัดฉะเชิงเทรา (คทช.จังหวัดฉะเชิงเทรา)  ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม  2565  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  2  ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิดจังหวัดฉะเชิงเทรา (คทช.จังหวัดฉะเชิงเทรา)  ครั้งที่  2/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม มีการรายงานความคืบหน้าการจัดที่ดินในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  2 และเสนอพื้นที่เพื่อให้คณะอนุกรรมการ พิจารณาเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 จำนวน 2 ชุมชน เนื้อที่ 1-1-87 ไร่ เพื่อดำเนินการจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ต่อไป