ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้พิทักษ์ ทช. และความปลอดภัยทางทะเล

สทช.2 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้พิทักษ์ ทช. และความปลอดภัยทางทะเล

วันที่ 1 มิถุนายน  2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและความปลอดภัยทางทะเล จำนวน 3 รุ่น จำนวน 60 คน ณ โรงแรมไพร์ไทม์ บางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ  ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ให้มีความรู้  ความสามารถ ในด้านการดำน้ำ การกู้ภัยทางน้ำ และ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้เป็นนักดำน้ำอาสาสมัครที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นกำลังเสริมในการปฏิบัติภารกิจของกรมต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด