ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สทช.2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สะพานท่าเทียบเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน โดยสำนักงานงานประมงจังหวัดชลบุรี และมีหน่วยงานที่เข้าร่วมอาทิ เทศบาลศรีราชา ศรชล. ภาค1 ตำรวจน้ำ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ในกิจกรรมมีการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 500,000 ตัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด