ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดสมุทรปราการ

สทช.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายปฏิภาน บุปะเท เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดสมุทรปราการ (คพร.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) นิคมสหกรณ์บ้านไร่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นต้น ทั้งนี้ มีประเด็นวาระที่เกี่ยวข้องเรื่องพิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ ท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 26 คำขอ