ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ภายใต้โครงการ “ฟอกหนังรวมใจ รักษ์ทะเลบางปู”

สทช.2 ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ภายใต้โครงการ “ฟอกหนังรวมใจ รักษ์ทะเลบางปู”

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ภายใต้โครงการ “ฟอกหนังรวมใจ รักษ์ทะเลบางปู” ณ ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม. 34 จำกัด โดยมีส่วนราชการ ได้แก่ เทศบาลตำบลบางปู สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงสมาชิกภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม. 34 บริษัทเอกชน และตัวแทนภาคชุมชน เข้าร่วมด้วย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเล ท้องที่ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รวมน้ำหนัก 2,145 กิโลกรัม ซึ่งแยกตามประเภทของขยะได้ ดังนี้

1. ขยะทั่วไป จำนวน 670 กิโลกรัม

2. ขวดแก้ว จำนวน 681 กิโลกรัม

3. พลาสติก จำนวน 640 กิโลกรัม

4. ขวดพลาสติก จำนวน 94 กิโลกรัม

5. โฟม จำนวน 60 กิโลกรัม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี