ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 เข้าแถวเคารพธงชาติเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

สทช.2 เข้าแถวเคารพธงชาติเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายสุระชัย ภาสดา ผอ.สสค. พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ “ ธงชาติและเพลงชาติไทย  เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย  เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ  ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ” หน้าเสาธง พร้อมนี้ได้ทบทวนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ระเบียบแถว รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์และกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 และกิจกรรมวันทะเลโลก วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ต่อไป