ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 จัดใหญ่ วันทะเลโลก จ.ชลบุรี

สทช.2 จัดใหญ่ วันทะเลโลก จ.ชลบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันทะเลโลก ภายใต้แนวคิด “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” ณ สวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จับมือร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  มีผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยมีกิจกรรม ได้แก่ เก็บขยะชายหาด บริเวณสวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา  / พายเซิร์ฟบอร์ดเก็บขยะผิวน้ำในอ่าวศรีราชา ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล เกาะสีชัง และพื้นที่ใกล้เคียง  รวมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชบ๊วย จำนวน 300,000 ตัว และ พันธุ์ปูม้า จำนวน  30,000,000 ตัว ลงสู่ทะเล  เพื่อร่วมแสดงพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไทย ให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและความร่วมมือของคนพื้นที่ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย เพื่อให้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด