ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน(ระยะที่ ๑)

สทช.2 ร่วมประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน(ระยะที่ ๑)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน(ระยะที่ ๑) ถนนพระยาสัจจา จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุงถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปากซอยบ้านสวน-พระยาสัจจา 10 มีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ รับฟังรายละเอียดโครงการ แผนดำเนินงาน ผลกระทบการดำเนินงาน  จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน มีผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวน   250 คน อาทิประชาชนทั่วไป ผู้แทนชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และห้างร้านต่างๆ