ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่

สทช.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) อำเภอในท้องที่  หน่วยงานท้องถิ่น และ เครือข่าย ทสม. เข้าร่วม โดยมี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม เป็นประธานการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณาพื้นที่ปลูกป่าโดยหน่วยงานภายนอก  ท้องที่อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 447-2-64 ไร่ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ปลูกป่าโดยหน่วยงานภายนอก  ต่อไป