ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมจัดนิทรรศการและตั้งจุดบริการเคลื่อนที่รับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.)

สทช.2  ร่วมจัดนิทรรศการและตั้งจุดบริการเคลื่อนที่รับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดนิทรรศการและตั้งจุดบริการเคลื่อนที่รับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อโลก ประจำปี 2565 “ONLY ONE EARTH ปกป้องโลกในวันนี้เพื่อ อนาคตที่ดีของเรา เพราะ โลก มีเพียงใบเดียว” โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง อำบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ทั้งนี้มีกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ BCG Economy Model จัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ แสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด