ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ทะเล

สทช.2 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ทะเล

วันที่16 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปรากฏตามสื่อออนไลน์ เพจสปอร์ตไลท์บางปู รายงานว่ามีการลักลอบปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ทะเล บริเวณด้านหลังเขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม. 34 ท้องที่ ต. บางปูใหม่ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ โดยมีพลตรีพลกฤต สุขมาก รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหัวหน้าคณะ ในการนำลงพื้นที่ และได้ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในกรณีดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู โดยมีข้อสรุปในที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันเพื่อประสานให้โรงงานทั้งในเขตและนอกเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม. 34 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป