ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมออกตรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2565

สทช.2 ร่วมออกตรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2565

วันที่  20 มิถุนายน  2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  2  โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมออกตรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  2/2565   เพื่อนำเข้าประชุมพิจารณาความเห็นชอบก่อนออกหนังสือรับรองอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และสภาพแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 9 ราย/แห่ง ในท้องที่ ข้างวัดโพธิ์เย็น ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา บริเวณริมถนนนครเนื่องเขตซอย 3 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ต.เขาดิน ม.4,ม.5 ต.ท่าข้าม ต.บางสมัคร ต.หอมศีล และต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา