ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมฟังประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล

สทช.2 ร่วมฟังประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก เข้าร่วม ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล พื้นที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาพื้นที่ และกำหนดแนวทางในการอนุญาตให้แก่ชาวประมงประกอบอาชีพเลี้ยงหอยทะเล ซึ่งมีพื้นที่ อนุญาตรวม 1,654.5 ไร่ และมีผู้ขออนุญาต 52 ราย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ เช่น สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ,สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชลบุรี ,ศรชล จังหวัดชลบุรี ,เทศบาลเมืองแสนสุข และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสิ้น 80 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วม เป็นอย่างดี