ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเห็นชอบปลูกสร้างล่วงลำแม่น้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา

สทช.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเห็นชอบปลูกสร้างล่วงลำแม่น้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่  21 มิถุนายน  2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  2  โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเห็นชอบก่อนออกหนังสือรับรองอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างล่วงลำแม่น้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่  2/2565 โดยมีนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาความเห็นชอบก่อนออกหนังสือรับรองอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และสภาพแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 9 ราย/แห่ง ในท้องที่ ข้างวัดโพธิ์เย็น ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา บริเวณริมถนนนครเนื่องเขตซอย 3 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ต.เขาดิน ม.4,ม.5 ต.ท่าข้าม ต.บางสมัคร ต.หอมศีล และต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป