ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจรักษ์ทะเล

สทช.2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจรักษ์ทะเล

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจรักษ์ทะเล ครั้งที่ 6 ณ ศาลเจ้าพ่อปากอ่าว ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จัดโดยเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าร่วมกับสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ มีหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เครือข่ายและจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 120 คน และเรือประมงพื้นบ้านจำนวน 29 ลำ ร่วมกันจัดเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและในคลองสรรพสามิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหามลพิษทางน้ำ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และได้ทำการคัดแยกขยะที่จัดเก็บได้ตามแบบ International Coastal Cleanup (ICC) ได้จำนวนปริมาณขยะรวมทั้งหมด 1,750 กิโลกรัม ซึ่งขยะที่พบมากที่สุด 5 อันดับได้แก่

           1.ขวดเครื่องดื่มพลาสติก

           2.ขวดแก้ว

           3.กระป๋องเครื่องดื่ม

           4.ขยะทั่วไป

           5.ขยะอินทรีย์

ทั้งนี้จะนำขยะที่คัดแยกและสามารถขายได้สมทบเข้ากองทุนขยะเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและยากไร้ในชุมชน ส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ทางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าได้จัดเก็บนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป