ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดง เก็บขยะที่ได้จากการติดตั้งทุ่นกักขยะ (BOOM)

สทช.2 ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดง เก็บขยะที่ได้จากการติดตั้งทุ่นกักขยะ (BOOM)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดง เก็บขยะที่ได้จากการติดตั้งทุ่นกักขยะ (BOOM) ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และทำการคัดแยกขยะที่จัดเก็บได้ตามแบบ International Coastal Cleanup (ICC) ได้จำนวนปริมาณขยะรวม 217 กิโลกรัม ซึ่งขยะที่พบมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 

1 ขยะอินทรีย์

2 เศษพลาสติก

3 ขวดเครื่องดื่มพลาสติก

4 ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว

5 โฟม

ทั้งนี้ทางกลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดงจะนำขยะที่จัดเก็บได้ไปดำเนินการรีไซเคิล และส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป