ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด

สทช.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด

วันที่  23 มิถุนายน  2565  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  2  โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่  2/2565 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน มีคณะอนุกรรมการ จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี ด้านจัดหาที่ดิน ด้านจัดที่ดิน และด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ที่ได้ดำเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมา