ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเก็บขยะตกค้างในแม่น้ำเจ้าพระยา

สทช.2 ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเก็บขยะตกค้างในแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 27 กันยายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “เก็บขยะตกค้างในแม่น้ำเจ้าพระยา” โดยมีนางสาวชวันภัสร์ คงนิ่ม Miss Earth Thailand 2022 ร่วมกับวัดจากแดงและเครือข่ายชุมชนวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้มีการจัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณหน้าวัดจากแดง และในแม่น้ำเจ้าพระยาท้องที่ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สามารถเก็บขยะและคัดแยกขยะได้รวมน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ขยะที่เก็บได้ 5 อันดับแรก ได้แก่

     1.ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก)

     2.ขยะอินทรีย์

     3.โฟม

     4.ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว)

     5.ถุงพลาสติกหูหิ้ว

โดยขยะที่คัดแยกแล้วกลุ่มชุมชนวัดจากแดงและวัดจากแดงจะนำไปรีไซเคิลและส่วนที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ก็จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป