ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 เข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

สทช.2 เข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยนายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เพื่อแสดงความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย