ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ออกปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

สทช.2 ออกปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 102 ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ป้องกันปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่ทางทะเลจังหวัดชลบุรี  ตรวจการทำประมงเรือพาณิชย์ ตรวจใบอนุญาตต่างๆ และคนประจำเรือ จำนวน 5 ลำพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ไม่ละเมิดกฎหมายทางทะเล การจัดการขยะทะเลตามหลักวิชาการ ผลการตรวจเรือมีเอกสารครบถ้วน ไม่พบผู้กระทำผิด ดังนี้

            1.  เรือ ก.ชัยยะมงคล1 (TS1053A) เจ้าของเรือชื่อ กล่อมจิต เจริญผลอนุสรณ์ ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว - เขียว ขนาด 15.13 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 152004831 ใบอนุญาตทำการประมงเลขที่ 652001010040 ชนิดเครื่องมือทำการประมง อวนลากแผ่นตะเฆ่ มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 3 คน สัญชาติไทย 1 คน ลาว 1 คน กัมพูชา 1 คน

            2.  เรือ ส.สุขสวัสดิ์2 (TS1847A) เจ้าของเรือชื่อ ภัทรพล เวสารัช ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว - เขียว ขนาด 14.77 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 232002746 ใบอนุญาตทำการประมงเลขที่ 652001010103 ชนิดเครื่องมือทำการประมง อวนลากแผ่นตะเฆ่ มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 4 คน สัญชาติไทย 2 คน กัมพูชา 2 คน

            3. เรือ น.ศรีวิชัย (TS1492A) เจ้าของเรือชื่อ วิทยา พันธุ์เวช ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว-น้ำเงิน ขนาด 14.42 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 232016102 ใบอนุญาตทำการประมงเลขที่ 652007010053 ชนิดเครื่องมือทำการประมง อวนลากแผ่นตะเฆ่ มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 5 คน สัญชาติไทย 5 คน

            4. เรือ ส.ธรรมภักดี (TS2061A) เจ้าของเรือชื่อ อุทัย วรรณโต ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว - เขียว ขนาด 11.94 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 292333140 ใบอนุญาตทำการประมงเลขที่ 652004010101 ชนิดเครื่องมือทำการประมง อวนลากแผ่นตะเฆ่ มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 3 คน สัญชาติไทย 3 คน

            5. เรือ อำนาจสมุทร1 (TS4944A) เจ้าของเรือชื่อ ปิยะมาศ พิลาด ตัวเรือทำด้วยไม้ สีขาว - เขียว ขนาด 9.29 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 536400500 ใบอนุญาตทำการประมง เลขที่ - ชนิดเครื่องมือทำการประมง อวนลากแผ่นตะเฆ่ มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 3 คน สัญชาติไทย 3 คน