ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 เข้าร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม

สทช.2 เข้าร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม โดยมี นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เข้าร่วม อาทิ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ประมงอำเภอศรีราชา หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา (ชลบุรี) ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดม กลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม ชุมชนบ้านอ่าวอุดม จำนวน 70 คน และมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลูกกุ้งและปูม้าในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการทำประมงเชิงอนุรักษ์ การช่วยอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก เพื่อสร้างระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเล เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่บ้านอ่าวอุดมให้สมบูรณ์ และยั่งยืน ต่อไป