ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และขอความร่วมมือกรณีพบการตายของพะยูน

สทช.2 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และขอความร่วมมือกรณีพบการตายของพะยูน

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และขอความร่วมมือ กรณีพบการตายของพะยูน บริเวณหาดนางรอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว  กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มชุมชนชายฝั่ง และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ช่วยกันสอดส่องดูแล ในการตรวจตราบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อป้องกันการตายของพะยูน รวมไปถึงสัตว์ทะเลหายากทุกชนิด ตามนโยบายของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ หากพบเจอสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นให้รีบแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้นำสัตว์ทะเลหายากที่เกยตื้นมารักษาได้ทันท่วงที ลดอัตราการตายของสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนช่วยกันเฝ้าระวัง และให้ความรู้กับชาวประมง ผู้ประกอบการเดินเรือ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ได้รับบาดเจ็บหรือตายได้อีกทางหนึ่ง