ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 มอบเสื้อกั๊กปฏิบัติการให้กับ ผู้แทนกลุ่มชุมชนบ้านบน

สทช.2 มอบเสื้อกั๊กปฏิบัติการให้กับ ผู้แทนกลุ่มชุมชนบ้านบน

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 มอบเสื้อกั๊กปฏิบัติการให้กับ ผู้แทนกลุ่มชุมชนบ้านบนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับกรม ทช.และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ตัว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ได้อย่างภาคภูมิใจ และสร้างกำลังใจในการเสียสละอุทิศตนเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เป็นผู้มอบและถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก