ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.2 เข้าร่วมสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สทช.2 เข้าร่วมสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดย นายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สทช.2 เข้าร่วมสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยวาระสำคัญเป็นการมอบนโยบายการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และระดมความคิดเห็นและนำเสนอแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ